MŠ Zahradnického I Kapacita MŠ: 106 dětí
 Počet tříd: 5
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 428 229

 

Školní vzdělávací program

Koncepce mateřské školy vycházející z principů programu "Začít spolu" a Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy.

Vytváříme podnětné prostředí

 • Prostor tříd je nízkým nábytkem rozdělen do center aktivit, kde mají děti k dispozici pomůcky a různé materiály. Centra aktivit umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupinám.
 • Denně mají děti možnost výběru, ve kterém nabízeném centru aktivity chtějí pracovat a hrát si.
 • Děti mají možnost při práci v centrech aktivity přirozeně komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, řešit problémy, experimentovat, respektovat se, učit se nápodobou a pozorováním.
 • Vedeme děti k samostatnosti, tvořivosti, učení se na základě praktických činností.
 • Děti si mohou samy vybírat způsob, jakým splní záměr, volit si různou náročnost práce podle individuálních schopností.
 • Děti mají možnost pracovat svým vlastním tempem.
 • Využíváme prožitkového učení. Děti získávají nové poznatky vědomosti na základě vlastních prožitků, zkušeností a praktických činností.

Individuální přístup ke každému dítěti

 • „Každé dítě je jedinečná neopakovatelná osobnost, každé dítě je jiné.“
 • Vycházíme vstříc zájmům, schopnostem a potřebám každého dítěte.
 • Vytváříme podmínky, aby děti mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima - děti mají možnost vybírat si činnosti, které vyhovují jeho stylu učení, schopnostem a dovednostem.
 • Vyhledáváme silné stránky dětí a na nich stavíme, aby děti zažily pocit úspěchu– slabé stránky posilujeme.
 • Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, jestli byly úspěšné nebo ne, povzbuzujeme je.
 • Vypracováváme individuální plány pro děti společně s rodiči.

Spolupráce s rodinou

 • Učitel a rodiče úzce spolupracují jako partneři, aby zajistili optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dítěte.
 • Rodiče si mohou naplánovat adaptační plán pro své dítě. Mohou si přijít pohrát za svým dítětem do třídy, prohlédnou si, co celý den dělalo a vytvořilo.
 • Rodiče jsou informováni o dění ve třídě a škole a jsou vítáni jako pozorovatelé, pomocníci nebo asistenti.
 • Poskytujeme informace rodičům na třídních schůzkách, na nástěnkách v šatnách, při dni otevřených dveří, při individuálních rozhovorech, v informačním letáku „Hlásek“.
 • Vybízíme rodiče, aby se zapojili svými nápady do činností ve třídě, dávali nám připomínky a náměty k práci v MŠ, zapojili se do plánování.
 • Pořádáme společné akce pro rodiče a děti.
 • Ve školce vznikl poradní sbor rodičů - Rodičovský Hlásek, tvoří ho zástupci z rodičů z každé třídy, kteří se těsně spolupodílejí na životě v MŠ. Spolurozhodují společně s námi o různých akcích konaných MŠ , pomáhají je organizovat, plánují akce.

Tematicky plánujeme a integrované učení činnostmi a hrou

 • Veškeré činnosti a témata plánujeme na základě aktivního zájmu a přání dětí.
 • Plány propojují to, co chceme děti naučit, s tím, co děti poznají ve skutečném životě a co je zajímá - propojení se skutečným životem.
 • Plánujeme dětem aktivity, které mají různou náročnost, vycházejí z jejich předchozích zkušeností, vědomostí a dovedností.

 

Tematické záměry jednotlivých tříd na školní rok 2023/2024

 • Třída Motýlků - Rok s pejskem a kočičkou
 • Třída Rybiček - Co jsme objevili v košíčku babičky Kytičky
 • Třída Dráčků - Pohádkový vláček Lukášek
 • Třída Slůňat - Cesta k rytířství

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru